tisdag 7 juli 2009

Språkliga funderingar


Just nu håller jag på att läsa På Argunflodens högra strand 《额尔古纳河右岸》av Chi Zijian 迟子建. Det är en intressant roman om renskötande evenker i norra Kina, på gränsen till Ryssland, men den tar tid att läsa. Inte för att språket är särskilt svårt eller berättelsen komplicerad, utan för att jag stannar upp minst en gång på varje sida och grubblar över hur de där evenkiska orden borde transkriberas med latinska bokstäver. Hur skriver man xilengzhu 希楞株 egentligen? Är det samma sak som s'erang d'u? Och är s'erang d'u verkligen den vedertagna transkriptionen? Finns det överhuvudtaget någon transkriptionssystem annat än med kyrilliska bokstäver? Varför har KB bara ett Evenkijsko-russkij slovar när jag vill ha ett Evenkijsko-anglisjskij slovar?

Helt andra saker än romanen handlar om, alltså. Men fascinerande är det. Jag ska skärpa mig litet så att jag kommer vidare i texten.

(Foto: Jokkman på Flickr)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar