onsdag 25 maj 2011

Nio liv

Idag fick jag för första gången en bok i brevlådan som skickats till mig i hopp om att jag ska skriva om den på den här bloggen. Det trodde jag aldrig. Självklart skriver jag. Men inte bara för att jag fick boken, utan för att den är intressant.

Nio liv. Livsberättelser för myndighetsbruk - brottstycken ur nio personakter från Maos Kina heter den ganska tunna volymen som består av en samling korta texter översatta av studenter i kinesiska vid Lunds universitet. Berättelserna är biografier av den sort som kineser ur alla skikt i samhället efter revolutionen då och då har tvingats skriva: när de har sökt medlemskap i Partiet, när de har sökt nytt jobb, när de har gripits av polisen, när de har hamnat under politisk utredning eller i andra situationer. Just de här berättelserna har hittats på olika loppmarknader där de sålts tillsammans med andra gamla papper.

Michael Schoenhals, professor i kinesiska, ligger bakom översättningsprojektet och har skrivit en mycket intressant inledning där han berättar om bakgrunden till systemet med biografier (inte särskilt förvånande var det en idé man hämtade från Sovjet och sedan genomförde i ännu större skala) och ger också exempel på råd och anvisningar ur de vägledningar för biografiskrivning som florerade i Kina - den som skrev kunde nämligen mycket väl behöva en instruktion som gav förslag på frågor och ämnen som borde tas upp i berättelsen, till exempel:

Tala om vilka de huvudsakliga medlemmarna i din familj varit respektive är, vad de heter, vad de arbetar med, deras politiska läggning och attityd, religion, etc. Vilket inflytande har de haft på dig och var befinner de sig för tillfället? Hur är dina relationer till dem?

eller

Har du någon gång varit med i reaktionära politiska partier och förbund, säkerhetstjänster, arméer, myndigheter, gendarmerier, poliser, feodala hemliga sällskap, eller andra reaktionära organisationer eller förbund? Om så är fallet, när och var skedde detta och vilken position innehade du? Vad för slags aktiviteter som inte är i folkets bästa ägnade du dig åt? Vad blev resultatet? Vad är din relation idag? Vem kan bekräfta detta? Hur ser du idag på dessa ting?

Idag hittar man förstås färdiga biografimallar på internet.

De nio livshistorierna är ganska korta och ingen av personerna som skriver har egentligen varit med om något särskilt storslaget eller spännande. Ändå är det både sorgligt och gripande att se hur angelägna de är om att vända ut och in på sig själva för att visa sin goda vilja (även om ett par av dem faktiskt inte är helt uppriktiga).

En aning komiskt är det att läsa om skrivbiträdet Yang ("mannen det sket sig för") som varje gång han nämner ordförande Mao i texten väljer att börja på ny rad - så gjorde man nämligen förr i tiden, när man nämnde kejsaren i skriven text. Direkt tragiskt är det att höra berättelsen om läraren Wang Boda, som begick självmord 1968 efter att hans grannar hade organiserat en "studiecirkel" där de "undersökte hans förgångna". Samma grannar som tio år senare skrev under ett undersökningsprotokoll där de hävdade att han dog för att "han inte blev klok på Partiets policy".

Nio liv har kommit till som en del i det arbete som bedrivs vid Forum för litteraturens offentligheter (FOLIO) vid Lunds universitet, där man undersöker hur "författare och olika konstellationer av läsare uppträder som aktörer på skiftande arenor och därvid använder litteraturen för mer eller mindre tydligt formulerade syften". Mer information om projektet och andra publikationer som har utkommit inom dess ramar hittar man här.

Ett tillägg: De som har översatt texterna heter Johannes Asplund, Martin Eriksson, Aron Fredriksson, Niklas Larsson, Hengyi Lü, Erik Neppelberg, Eva-Britt Olsson, Katri Rantonen, Victor Sandberg, Fredrik Uddenfeldt, Mejfang Wang och Maria Widstrand.

Vill man ha ett eget exemplar av Nio liv alldeles gratis så kan man skicka ett mail till Michael [punkt] Schoenhals [snabel-a] ostas [punkt] lu [punkt] se

fredag 13 maj 2011

Jag har inga fiender, jag hyser inget hat

Utkommer på Weyler förlag, hösten 2011. Från förlagets webbplats:

I december 2008 undertecknade Liu Xiaobo tillsammans med ett hundratal andra kinesiska intellektuella Charta 08, ett politiskt manifest för ökad demokrati. Då hade han varit känd sen länge som en av de främsta regimkritikerna. Kort efter undertecknandet blev han arresterad. Den 25 december 2009 dömdes Liu till elva års fängelse för »uppvigling till omstörtande verksamhet«. Nu sitter han isolerad i fängelse i nordöstra Kina.

2010 tilldelades Liu Nobels fredspris »för sin långa och våldsfria kamp för centrala mänskliga rättigheter i Kina«, och nu publiceras för första gången de texter och dikter av honom som spelat en stor roll för den intellektuella oppositionen i Kina. Det handlar om litteratur och politik, om civilsamhället och de nya sociala medierna, om Kinas bönder och ledningens blinda nationalism. Liu har jämfört med Nelson Mandela och Andrej Sacharov. Skillnaden är att vi hittills vetat så lite om honom. Nu vet vi snart mer.

Liu Xiaobo föddes i Changchun i nordöstra Kina 1955. Under kulturrevolutionen var familjen förvisad till Inre Mongoliet. Liu blev doktor i litteraturhistoria 1988, men förlorade sin tjänst efter händelserna på himmelska Fridens torg 1989, där han spelade en viktig roll.

måndag 2 maj 2011

Taiwanesisk filmfestival i Stockholm

En mini-festival med film från Taiwan anordnas på Internationella biblioteket 28-29 maj i samarbete med Taipei Mission in Sweden. Klicka på bilden nedan för mer information, eller gå till Internationella bibliotekets webbplats.