fredag 16 maj 2014

Två artiklar om kinesisk science fiction

Den som är intresserad av kinesisk science fiction kan med fördel läsa två artiklar som har publicerats på Tor.com de senaste veckorna: "The Worst of All Possible Universes and the Best of All Possible Worlds" av Liu Cixin och "The Torn Generation: Chinese Science Fiction in a Culture in Transition" av Chen Qiufan. Bägge artiklarna är översatta av Ken Liu.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar