fredag 26 oktober 2018

Koncentriska cirklar

Så har det nu för första gången publicerats en hel diktsamling av poeten Yang Lian 杨炼 på svenska. Det är hans verk Koncentriska cirklar 《同心圆》som har översatts av Susanna Hua och mig, och kommit ut på bokförlaget Wanzhi.

Yang Lian blev känd som en av de s.k. "dunkla poeterna" i kretsen kring den inflytelserika underjordiska tidskriften Idag 《今天》 under slutet av 1970-talet. Han har också ibland förknippats med den "rotsökande" strömningen inom kinesisk litteratur under sent 1980-tal. Sedan 1989 lever han i exil och bor för närvarande i Berlin. Dikterna i Koncentriska cirklar är täta, mycket suggestiva och öppna för många möjliga tolkningar. De kräver stor koncentrarion av läsaren. För mig, som främst översätter prosa, var det en utmaning att släppa taget om strävan efter en logiskt sammanhållen text, för även Yang Lians dikter berättar något är det en berättelse som måste tas in med kroppen och känslorna, snarare än med hjärnan - i alla fall i mitt fall. Men det var också ett stimulerande och spännande arbete. Jag är glad att vi var två om det och kunde bolla idéer med varandra. Det ska också sägas att Susanna var den som drog det tyngsta lasset och gjorde den första grovöversättningen av hela texten.

var rädd     för den druvbörd som jäser mellan dal och dal
var rädd     för det som finns mellan guld och guld
                                                                        människans ruiner

Intressant nog kommer det ytterligare en diktsamling av Yang Lian i början av nästa år. Det är Erling Hoh som har översatt hans Ett lyckligt spökes anteckningar, som ges ut på Rámus. Yang Lian kommer också att besöka Malmö, Stockholm och Umeå i mars 2019.

vi som har förökats av rädslan     murar bergstoppar
                                                                                    blir hörda av det som aldrig
hörs    den mellan spöke och spöke allra färskaste
den mellan berättelser mest bländande snön under de fyra årstiderna
framhäver en kropps absoluta lingvistiska nollpunkt
                                                                              verifierad av blekvita brister
mellan blå och skrynkliga livmödrar     ett avstånd som inte kan fyllas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar