fredag 6 september 2013

Förberedelser pågår ...


 Om ett par månader så ...
(Men man kanske ska påpeka att Talboks- och punktskriftsbiblioteket numera heter Myndigheten för tillgängliga medier)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar