torsdag 23 maj 2013

Nutida kinesisk litteratur

Jag blir litet förvånad när jag inser att jag inte har skrivit något om Kerstin Johanssons bok Nutida kinesisk litteratur: Jakten efter det moderna (Carlssons förlag). Jag var så säker på att jag redan hade gjort det. Vilken miss! Det är ju inte så ofta det publiceras böcker om kinesisk litteratur här i landet så det måste ju uppmärksammas.

Kerstin Johansson är doktor i kinesiska och arbetar som bibliotekarie (ni ser, det finns fler än en med denna fina kombination). Dessutom skriver hon recensioner och artiklar för Helsingborgs dagblad. I Nutida kinesisk litteratur har hon samlat några av dessa texter och dessutom kompletterat dem med ett par nyskrivna. Första delen av boken handlar om Mo Yan och består av en nyskriven introduktion som följs av tre recensioner av de verk som finns i svensk översättning. Sedan följer texter om specifika författare som Li Rui, Jiang Rong, Lao She, Wang Shuo, Zhang Tianyi (som Kerstin skrev sin avhandling om) samt några mer övergripande artiklar om kvinnliga författare, upproriska barn, dystopier och bokmarknaden i Kina.

Nutida kinesisk litteratur är inte någon tjock bok och den är mycket redigt och klart skriven, så jag tror att den kan fungera alldeles utmärkt som introduktion för den nyfikne. Själv har jag redan läst alla recensionsartiklarna, så för mig är det de tematiska och nyskrivna artiklarna som var intressantast. Särskilt roligt tycker jag det är att Kerstin har tagit med inte bara en utan två artiklar om barnlitteratur i Kina - ett ämne som ytterst sällan tas upp när kinesisk litteratur presenteras utomlands. Kerstin doktorerade på barnboksförfattaren Zhang Tianyi (vi gick faktiskt samtidigt på universitetet i Lund så jag kan skryta med att vi var kurskamrater). Här behandlar hon främst den litteratur han skrev för vuxna under 1930-talet. Den som får mersmak kan med fördel gå vidare med att läsa hennes avhandling Barnlitteratur som medel och mål: Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling som handlar om Zhangs karriär som barnboksförfattare på 1950-talet, efter revolutionen.

I kapitlet "Det är rätt att göra uppror: om litteraturens upproriska barn i Kina" tar hon upp det subversiva och rebelliska i kinesisk barnlitteratur, framför allt under 1930- och 1940-talet. Det är en ganska kort artikel och jag hade gärna sett att den var mycket längre eftersom det hade varit intressant att följa temat fram till idag. Vi får helt enkelt hoppas att Kerstin skriver mer om barn- och ungdomslitteratur i Kina. Kanske det kan bli en egen bok?

Om jag har någon invändning mot Nutida kinesisk litteratur är det väl snarast att jag skulle ha velat se litet längre och mer utvecklade texter. Jag förstår ju att längden har att göra med tidningsformatet, men det hade varit bra om Kerstins kunskaper hade fått mer utrymme. Hur som helst: läs gärna Nutida kinesisk litteratur för en lättläst introduktion till dagens litterära Kina som nästan säkert kommer att få er att vilja läsa mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar